Sen İslam'ın şehidi Yasir'sin.

Sen şehit oğlu şehit Ammâr bin Yâsir'sin.

Sen Bedir Meydanı'nda Ebû Cehil'i kana boğan delikanlı Muâz

Sen Okçular Tepesi'ni terk etmeyen kumandan Abdullah bin Cübeyr'sin.

Sen Uhud Günü sevinçle düşman saflarına dalıp kılıcın hakkını veren Dücâne

Sen Hayber Kalesi'nin surlarında Yahudi ocağına incir diken Haydâr-ı Kerrâr  Ali

Sen Mute Meydanı'nda kollarını veren ama İslam sancağını düşürmeyen Cafer'sin.

Sen 90'lı yaşlarda İstanbul yoluna düşen Mihmandâr-ı Rasûlullah (s.a.v) Ebâ Eyyûb el-Ensârî

Sen seyyidü'ş-şühedâ şehîd-i Kerbelâ Hüseyin

Sen Endülüs'te gemileri yakan Tarık bin Ziyâd

Sen Malazgirt'te Alparslan Söğüt'te Ertuğrul'sun.

Sen Kudüs aşığı Selâhaddin, Medine müdafisi Fahrettin

Sen Akka'da Napolyon'a DUR diyen 90'lık yiğit Cezzâr Ahmet Paşa.

Sen Çanakkale'de memleketin ağır yükünü sırtlayan Seyyid Onbaşı

Sen Libya'da Ömer Muhtar, Bosna'da Aliya, Çeçenya'da Şeyh Şâmil'sin.

Sen asrın şehidi saadetin şahidisin.

Sen Dünya'da beklenen Cennet'te özlenensin.

Sen cephede nefer, gözlerde fer, gönüllerde zafersin.

Sen kardeşinin canını kendi canından aziz bilen bir civanmertsin.

Senin işin imha ve işgal değil, imar ve ihya, sen yaşatmak için öldürensin.

Sen Sur 'da Hakan, İdil'de Mustafa, Cizre'de Yusuf, Nusaybin'de Mehmet'sin

Sen Ankara'da Ömer Halis, İstanbul'da Halil, Bilâd-ı Şam'da Ahmet'sin.

Sen mazlum coğrafyaların tebessüm vesilesi, batılın korkusu Ümmet-i Muhammed'sin.

Sen değişen zaman ve mekana rağmen değişmeyen Hakk-Batıl mücadelesinde şerefli bir ersin.

İletişime geç: dergi@seferidergisi.com

seferidergisi@gmail.com

Bizi TakipEdin

Tasarım  I  Adnan Tanır