Kapı

Tasavvuf, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden günümüze kadar gelmiş

bizlere açılan altın bir kapıdır ve sahip olduğu gelenekle beraber yarınlarımıza ulaşacaktır.

NESİR - İSMAİL HAKKI ÇETİN

 

Kapı, bir mekâna ya da bir taşıta girip çıkarken geçilen; mafsallı, sürgülü ya da elektronik aksama sahip açılıp kapanabilir levha ya da bölme açıklığıdır. Kapılar, yapıların içine girmeye veya yapı içindeki odalar arasında yer değiştirebilmeye olanak sağlayan, temelde tüm dünya kültürlerinde aynı biçimde kullanılan mimarî öğelerdir.

 

Yukarda kapının literatürdeki karşılığına değindik ve buna göre anlıyoruz ki bir şeyin içine girebilmek derinliklerine inebilmek için bir kapı gereklidir. Kapıdan girmeden o şeyi tam manasıyla çözemez, anlayamaz  ve idrak edemeyiz. Dediğimiz gibi her şeyin bir kapısı olduğu gibi insanın da bir kapısı vardır bu da kalptir. İnsan kapısını her şeye açamaz. Her şeye açacak olursa orada hiçbir şey tam manasıyla var olmaz. İnsanın kapısı kalptir fakat insan da bir kapı bulmalıdır girmesi gereken. O kapıyı bulup girebilmek için uğraş sarf etmesi gerekir.

 

Tasavvuf da bir kapıdır, dinin derinliklerine dalmaya vesile olan ve onu bize tanıtandır. Dinin derinliklerine dalabilecek bir kapısı olanlara ne mutlu. Tasavvuf, Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminden günümüze kadar gelmiş bizlere açılan altın bir kapıdır ve sahip olduğu gelenekle beraber yarınlarımıza ulaşacaktır. Fakat bu kapıdan girmek zordur "girenler bilir bildiklerini, girmeyen ne bilsin bilmediğini." Tasavvuf öyle bir kapıdır ki önce eşyadan başlarsın sevmeye. Şunu da ifade etmeliyiz ki sevmeden bir şey olmayacağı gibi bir kapıdan da sevmeden geçilemez. Dediğimiz gibi önce eşyadan başlar ve sevdikçe yükselirsin. Sevmek kapılardan girmektir.

 

Eşyayı seversin bir kapı geçersin, mahlukatı seversin bir kapı daha geçersin, insanı seversin geçersin, arkadaşını seversin bir kapı daha... Şeyhini seversin bir kapı daha geçersin.

 

Peygamber'i (s.a.v.) seversin geçersin bir kapı daha ve nihayet Allah'a ulaşırsın, sevmelerin en güzeli olan sevmelerin başladığı ve bittiği yerdesindir. Sevdikçe sevgin özelleşir. Sevdikçe güzelleşirsin. Kapılar ardı ardıncadır birinden geçmeden diğerine giremezsin girsen de bu girişin kalışı yoktur. Kapılardan tek tek geçtiğinde de "olursun" olmadan bir yere varılmaz.

 

Allah olup ölenlerden eylesin, oldurmadan öldürmesin.

İletişime geç: dergi@seferidergisi.com

seferidergisi@gmail.com

Bizi TakipEdin

Tasarım  I  Adnan Tanır